0-3 насны хүүхдийг сэргээн засч сувилан торниулах тусламж үйлчилгээ

0-3 насны хүүхдийг уламжлалт анагаах ухааны засал, эмчилгээ

0-3 насны хүүхдийг хоол шим тэжээлийн эмчилгээ, үйлчилгээ

Гүйцэт буюу дутуу нярайг сувилан торниулах үйлчилгээ

Хөгжлийн хоцрогдолтой хүүхдүүдийг сэргээн засч, асран сувилж, эмчлэх

Дутуу болон бага жинтэй нярай хүүхдийг сувилан сэргээн засах, эмчлэх,
тусламж үйлчилгээ

0-3 насны хүүхдийг шаардлагатай тохиолдолд улирлын чанартай сувилалд
сэргээн засч сувилан торниулах.

© 2022 он. Хүүхдийн төв сувилал. Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан.