Авлигаас урьдчилан сэргийлэх, соён гэгээрүүлэх чиглэлээр Авлигатай тэмцэх газрын урьдчилан сэргийлэх хэлтсийн ажилтан комиссар У.Номин-Эрдэнэ нь манай байгууллагаас гаргасан хүсэлтийн дагуу 2022 оны 05 дугаар сарын 26-ны өдөр тус сувиллын хурлын заланд “Эрүүл мэндийн байгууллага-Авлигаас урьдчилан сэргийлэх асуудал” сэдэвт сургалтыг зохион байгуулж, гарын авлага материал тараалаа. Сургалтанд 47 эмч, эмнэлгийн ажилтнууд болон тендерийн хорооны гишүүд, удирдлагууд хамрагдлаа.

© 2022 он. Хүүхдийн төв сувилал. Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан.