НЭЭЛТТЭЙ АЖЛЫН БАЙР

http://www.pnc.mn/%D0%BD%D1%8D%D1%8D%D0%BB%D1%82%D1%82%D1%8D%D0%B9-%D0%B0%D0%B6%D0%BB%D1%8B%D0%BD-%D

Хууль эрх зүйн баримт бичиг

Ёс зүйн дүрмийн хэрэгжилтийг зохион байгуулах, хянан шийдвэрлэх журам ТЖА-ны удирдах албан ту

© 2022 он. Хүүхдийн төв сувилал. Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан.