Байгууллагын бүтэц

Хүүхдийн төв сувилал нь мэргэжлийн удирдлага боловсон хүчнээр бүрэн
хангагдсан 4 алба, эмчилгээ сувилгааны тасгуудын зохион байгуулалттайгаар нийт
122 ажилтантай үйл ажиллагаагаа явуулж байна. Үндсэн чиглэлийн дагуух нарийн
мэргэжлийн тусламж үйлчилгээг байнгын 24 цагаар үзүүлдэг, 90 хүүхэд хүлээн
авах хүчин чадалтай.
1. Захиргаа, хүний нөөцийн алба
2. Сэргээн засах эмчилгээ-сувиллын алба
– Нярайн тасаг
/дутуу нярайн хэсэг, гүйцэт нярайн хэсэг/
– Хүүхдийн тасаг
/ахлах насны хэсэг, бага насны хэсэг/
– Сэргээн засах эмчилгээ, уламжлалт анагаах ухааны тасаг
/Сэргээн засах хэсэг, Солонго хэсэг/
– Сувиллын тасаг
– Сувилахуйн алба
3. Тусламж үйлчилгээний чанар, аюулгүй байдал, судалгааны алба
– НЭМ-ийн тасаг
4. Дэмжих үйлчилгээний алба
/Санхүү, аж ахуйн хэсэг, хоол хангамжийн хэсэг, үйлчилгээний хэсэг/

Хууль тогтоомж
Түгээмэл асуулт хариулт

© 2022 он. Хүүхдийн төв сувилал. Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан.